Hem

Holmöns Hembygdsförening

Sidan uppdaterad 2018-08-28

 

Bli medlem!

 

Bli medlem genom att betala in på Plusgiro 4622815-1

 

Medlemsavgift: 100 kr för vuxna, 50 kr för barn

Medlemsbrev 2018

 

Holmövänner!

Ni kan nu börja se fram emot en sommar full av trevligheter. Om bara vädrets makter är välvilliga, kan vi se fram emot en ”kanonsommar”.

Vi har gjort en liten ändring i kalendariet och har tidigarelagt Holmöveckan till veckan efter jazzen. Det betyder att veckan slutar med Holmödagen och föreningens årsmöte, i stället för som tidigare att dessa två aktiviteter har påbörjat Holmöveckan.

I övrigt följer programmet i stort sett den vanliga ordningen.

OBS! Glöm inte medlemsavgiften!

Ange både namn och e-postadress som avsändare

 

Styrelsen är nöjd med förändringarna i vandrarhemsverksamheten. Josefin Lämås lyckades bra på Bergudden i fjol och vill fortsätta med att sköta den verksamheten även i sommar.

 

Även greppet att endast hyra ut hela Holmögården till olika evenemang och grupper blev lyckat. Det innebar avsevärt mindre arbete för styrelsen och schemaläggningen av gräsklippning och bak på föreningens medlemmar fungerade helt utmärkt. Tack alla ni som ställde upp!

Vi har därför för avsikt att göra likadant i år.

 

Gunborg Rönnberg är den som kommer att samordna bakningen till Midsommar och den som är villig att baka något får gärna självmant ta anmäla sitt intresse till Gunborg.

Clarissa Tegström kommer att samordna gräsklippningen och där ser vi också gärna att ni anmäler er frivilligt för en klippning.

Bägges telefonnummer och e-postadresser hittar ni på sista sidan.

 

Beträffande bäddarna på Holmögården är det givetvis möjligt för medlemmar att kunna hyra enstaka bäddar när inte hela huset är uthyrt, men det är inget som kommer att annonseras utanför medlemskretsen.

 

Städning av Holmögården sker som vanligt i början av juni och styrelsen tar tacksamt emot hjälp. På Nationaldagen gör vi fint på gården och då bjuds, som vanligt, på soppa och kaffe.

 

Det pågår ett arbete, i Hembygdsföreningens regi, att skylta några kulturplatser. Det är stenåldersgravarna på Kammen, ryssugnarna vid Kontviken, Fäbodplatsen vid Lillsundgrundet och en av kvarnplatserna vi Kvarnbäcken. Det kommer att slutföras i sommar. Vi hoppas också att Egil Sandström tillsammans med Thomas Distler hinner göra nya vingar till kvarnen. För detta har vi ansökt om bidrag hos Länsstyrelsen.

Som ansvariga för kvarnen på Halla har vi tillsammans med Åke Sandström skrivit ett sammanfattande häfte om kvarnarna på Holmön. Det kommer att ges ut i båtmuséets skriftserie och finnas till salu på Båtmuséet.

 

Vi har också sökt bidrag från Länsstyrelsen för att bygga ut scenen ca tre meter för att ge artisterna högre i tak. Om bidraget beviljas kommer utbyggnaden att ske efter sommaren. Nästa år firar Visfestival Holmön 25 år och det vore ju roligt om vi då kunde ta emot med en större scen.

Ytterligare ett projekt som är på gång är en upprustning av torrklosetterna. De är alldeles för tungarbetade som de ser ut i dag.

 

En nyhet för sommaren är ju att Holmöveckan tidigareläggs. Det ger utrymme för ett nytt evenemang veckan före Visfestivalen, nämligen en ”förfestival” med Holmölåtar och Holmöartister. Det är Karin Lundemark som står som festivalgeneral för denna begivenhet.

 

Hela sommarens program finner ni på baksidan. Ett mera utförligt program för Holmöveckan kommer senare.

 

Medlemsavgift: 100kr för vuxna, 50 kr för barn

Inbetalas till Plusgiro 4622815-1

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Aktuellt

 

Svampexkursion den 8 september

Årets svampexkursion kommer att äga rum på

den nordöstra delen av Holmön.

 

Samling sker kl. 10.15 den 8 september vid kyrkan, återsamling på samma plats enl. överenskommelse vid starten.

 

Ingen föranmälan behövs för boende på Holmön.

 

Medtag egen matsäck!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På årsmötet den 22 juli valdes Josefin Hjärpe Lämås till ny ordförande. Ulla Löfgren är kvar i styrelsen som sekreterare. Nyval av Sara Mossberg som ledamot och Anne Lindberg som suppleant. Ulla avtackades som ordförande. Elisabeth Eriksson och Lotta Eriksson avtackades efter flera år i styrelsen. Se fliken OM.

Kalendarium

2018

 

Vecka

Datum

Aktivitet

 

 

 

22/23

2-6 juni

Städning Holmögården

25

22 juni

Midsommarfirande

26

29-30 juni

Postrodd

27

4 juli

Musik i sommarkväll

27-28

7, 8, 9, 10, 11 juli

Sommarteater

28

14-15 juli

Sea Jazz

29

16-21 juli

Holmöveckan, se program

29

21 juli

Holmödagen

29

22 juli

Årsmöte Hembygdsföreningen

30

25 juli

VisfestivFörfestival med Holmölåtar

30

27-29 juli

Visfestival

33

18 eller 19 aug

Internationella fyrdagen

34

25 aug

Surströmmingsfest

39

8 sep

Svampexkursion med Björksoppen