Om

Holmöns Hembygdsförening

Uppdaterad 2016-08-15

Föreningen

Holmöns Hembygds- och Intresseförening har sitt säte på Holmön och är öppen för alla med intresse för Holmön och dess historia och framtida utveckling. Medlemsskap får alla som erlägger fastställd årsavgift, som år 2016 är 100 kr för vuxna och 50 kr för barn. Verksamhetsberättelse se nedan!

 

Betalas till Plusgiro 462 28 15-1

 

Styrelsefunktionärer 2016-17

Ordförande: Ulla Löfgren 070 - 21 00 607

Sekreterare: Elisabeth Eriksson 073- 028 23 49

Kassör och webmaster: Karin Forsberg, 070 – 670 36 40

Övriga ledamöter:

Lotta Eriksson 070 - 625 64 93

Ulla Nordlöf-Kendrick 070- 288 89 32

Britta Bergsström 070 - 523 07 17

Clarissa Tegström 070 - 279 97 57

Josefin Lämås

 

E-post: vandrarhem@holmonhembygd.se

 

Holmödagen, Lotteri

Holmödagen, Kaffe med hembakat

Plantering på Nationaldagen

Krattning på nationaldagen

Holmödagen, unga försäljare

Holmödagen, Barnvagnsutställning

Ogräsrensning på Nationaldagen

Välförtjänt soppa efter vårstädning