Hem

Holmöns Hembygdsförening

Sidan uppdaterad 2017-07-23

 

Bli medlem!

 

Bli medlem genom att betala in på Plusgiro 4622815-1

 

Medlemsavgift: 100kr för vuxna, 50 kr för barn

Medlemsbrev 2017

 

Holmövänner!

I år kommer det att hända saker i vår förening. Det börjar med att vi vid ett extra årsmöte kommer att föreslå att portalparagrafen i våra stadgar ändras och att vi ansluter oss till formuleringarna i normalstadgar för hembygdsföreningar. Därmed byter vi också namn till enbart ”Holmöns Hembygdsförening”. Detta under förutsättning att ni godkänner det förstås.

 

Vi tänker också genomföra förändringar i vandrarhemsverksamheten. Josefin Lämås tar över uthyrningen av Bergudden. Till att börja med i ett år.

Vi tänker även att vi enbart skall hyra ut hela Holmögården till olika evenemang och grupper, inga enstaka bäddar alltså. Det skulle innebära att vi inte behöver anställa någon vandrarhemsvärd, utan att Josefin skulle få sköta även den uthyrningen mot ersättning.

 

Styrelsen ringde hösten 2016 runt till ca 95% av medlemmarna (några fick vi aldrig tag på) för att fråga om synpunkter på förändringsförslagen. Samtliga var positiva till stadge- och namnändringsförslaget.

Vi frågade också vad de kunde tänka sig att hjälpa till med och flera anmälde sig som villiga att baka till midsommar, klippa gräset, att vara funktionärer vid visfestivalen och att ställa upp och ordna tävlingar, musikunderhållning och andra aktiviteter under sommaren.

 

Alla var också rörande överens om att midsommarfirandet skall ske på samma sätt som det alltid har gjort. Vad beträffar Holmödagen hade vi föreslagit att någon eller några skulle kunna sälja sitt egna bröd medan hembygdsföreningen stod för kaffet. Några tvivlade på att det skulle finnas intresse för det, men vi tänker ändå pröva om det inte kan gå. Det skulle bli för stor press på alla frivilligarbetare om vi också krävde hjälp med allt bakande till Holmödagen.

 

Holmöveckan kommer att finnas kvar. Det blir nog inget mottagande i hamnen, men ett program med trevliga aktiviteter varje dag hela veckan.

 

Visfestivalen kommer att ta över organisation och inköp till Visfestivalen, men Hembygdsföreningen får, liksom tidigare ställa upp med funktionärer. Som ersättning får Hembygdsföreningen en summa av Visfestivalen för utebliven vinst. Det vi är helt eniga med Visfestivalen om, är att volontärerna i köket skall göra laxmackor. Möjligen an vi baka något annat också, men absolut inte i samma omfattning som tidigare år.

 

Med de föreslagna förändringarna räknar vi med att arbetsbördan skall lätta, framför allt för styrelsen. Ekonomiskt borde det inte bli någon större skillnad.

Styrelsen hoppas därmed kunna ägna sig mer åt att lyfta fram Holmöns kulturhistoria för besökarna. Genom att enbart hyra ut hela Holmögården hoppas att vi att det ges utrymme för att utnyttja den till fler utställningar och kulturmöten.

 

Vi kommer att göra ett schema för er som har anmält att ni kan ställa upp med eget arbete, vilket kommer att anslås på affären i god tid så att ni har möjlighet att byta dagar med någon om ni har förhinder.

 

Vi har också utsett en programkommitté som kommer att ta kontakt med er som har anmält att ni kan ställa upp och ordna aktiviteter av olika slag. Vi hoppas att det kan bli ett fullspäckat och trevligt program under hela sommaren.

 

Hör som vanligt gärna av er med idéer och tips!

 

Medlemsavgift: 100kr för vuxna, 50 kr för barn

Inbetalas till Plusgiro 4622815-1

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Kalendarium

2017

 

Vecka

Datum

Aktivitet

13

29 mars

Extra årsmöte hembygdsföreningen

22/23

5-6 juni

Städning Holmögården

25

23 juni

Midsommarfirande

26

1 juli

Postrodd

27

8, 9 juli

Sommarteater

28

10, 11, 12 juli

Sommarteater

28

15-16 juli

Holmöjazz

29

22 juli

Holmödagen

29

23 juli

Årsmöte Hembygdsföreningen

30

24-27 juli

Holmöveckan fortsätter

30

28-30 juli

Visfestival

33

19 aug

Internationella fyrdagen

33

20 aug

Svampexkursion Bergudden

34

26 aug lör

Surströmmingsfest