Om

Holmöns Hembygdsförening

Uppdaterad 2020-02-15

Föreningen

Holmöns Hembygdsförening har sitt säte på Holmön och är öppen för alla med intresse för Holmön och dess historia och framtida utveckling. Medlemsskap får alla som erlägger fastställd årsavgift, som år 2018 är 100 kr för vuxna och 50 kr för barn. Verksamhetsberättelser se till höger!


Betalas till Plusgiro 462 28 15-1


Styrelsefunktionärer 2019-20

Ordförande: Josefin Hjärpe Lämås 070 - 578 55 68

Sekreterare: Sara Mossberg 

Kassör och webmaster: Karin Forsberg,  070 – 670 36 40

Övriga ledamöter:

Ulla Löfgren 070 - 21 00 607

Ulla Nordlöf-Kendrick 070- 288 89 32

Anne Lindberg

Cathrin Backman Löfgren

Emma Hansson


E-post: vandrarhem@holmonhembygd.se


Holmödagen, Lotteri

Holmödagen, Kaffe med hembakat

Plantering på Nationaldagen

Krattning på nationaldagen

Holmödagen, unga försäljare

Holmödagen, Barnvagnsutställning

Ogräsrensning på Nationaldagen

Välförtjänt soppa efter vårstädning